Parallel Space: Inter-View

JPG\128\tscherkassky_GF0030946.00_0000011392.jpg
© Sammlung Generali Foundation - Dauerleihgabe am Museum der Moderne Salzburg

Peter Tscherkassky

Parallel Space: Inter-View, 1992

Film 16mm, schwarz-weiß, 18 min 20 sec, Ton, (Loop)

GF0030946.00.0-2008