TV-Mix 3

JPG\57\kaligofsky_GF0030081.00_001.jpg
© Sammlung Generali Foundation - Dauerleihgabe am Museum der Moderne Salzburg, Foto: Werner Kaligofsky

Werner Kaligofsky

TV-Mix 3, 1997

Video, Farbe, Ton, 125 min

GF0030081.00.0-1996